Behandlingsmetoder


Vi förebygger, behandlar och rehabiliterar smärtor, skador, funktionsnedsättningar och muskelspänningar i hela rörelseapparaten (rygg/nacke, muskler och leder). Vi har ett holistiskt synsätt på individen och vi beaktar helheten kring ditt problem.


Vi behandlar med de klassiska behandlingsmetoderna som massage manipulation/mobilisering, stretching och muskelstimulering med ström. Detta för att återställa lederna och musklernas normala rörelseomfång samt för att lindra smärtan. I samband med spänningsvärk är det vanligt att vi använder triggerpunktsbehandling för att sänka spänning och smärta i värkande muskler.


Dessutom erbjuder vi även akupunkturbehandlingar & rehabiliteringsträning. Akupunkturbehandlingarna används både i kombination med andra behandlingsmetoder och som enskild behandlingsteknik för t.ex. ledsmärta och migrän. I rehabiliteringsträningen har vi tydliga inslag av stabiliseringsträning.


Behandlingen anpassas och utformas efter ditt individuella problem och dina önskemål.
Vi förväntar oss att du som patient bidrar med de hemövningar som vi ger dig när detta krävs. Vi anser att man efter genomgången behandling och rehabträning skall sträva efter att uppnå en bättre funktion i sitt problemområde än vad man hade före problemet/skadan.


Att ta en naprapatbehandling är att måna om sin kropp. Delar av behandlingen kan vara engagerande men i de flesta behandlingar får man sig en stund välgörande avkoppling.